E- Learning
E-learning služi za konsolidaciju novostečenog specijalističkog znanja kroz različite individualne onlajn vežbe.
Kurs se sastoji od nekoliko modula za online učenje kojima se može pristupiti i na kojima se može samostalno raditi. Sadržaj je zasnovan na temama relevantnim za ispit.
Ovaj kurs sveobuhvatno priprema strane kandidate za ispit koji je obavezan kako za obavljanje struke tako i za svakodnevni radni život.

Sadržaj kursa
Nakon upoznavanja sa opštim ispitnim uslovima i načinom postupanja sa ispitnim pitanjima, u direktnoj nastavi se predaju sveobuhvatna specijalistička znanja.
Pored toga, objašnjene su procedure i procesi svakodnevnog radnog života u Nemačkoj.

Test
Nakon završenog kursa ispit može polagati nadležni ispitni odbor. Akcioni sertifikat Po završetku kursa polaznici dobijaju sertifikat o akciji. finansijska podrška
Kurs je sertifikovan i može se finansirati vaučerom za obrazovanje od agencije za zapošljavanje i centara za zapošljavanje, kao i raznim grantovima ako živite u Nemačkoj.
Ako se ovo finansiranje odbije, podređeno finansiranje može biti moguće preko odgovorne IQ mreže.

Elektronsko učenje u nasem institutu se može definisati kao proces prenošenja znanja i veština elektronskim putem uz korišćenje odgovarajućih namenskih programa.Te aplikacije i procesi obuhvataju učenje preko veba-a, računara, u digitalnim učionicama, a sadržaji se prenose preko interneta. Prelazak na elektronsko učenje ne znači odbacivanje postojećeg sadržaja za podučavanje/obučavanje, već služi poboljšanju postojećeg obrazovnog materijala, odnosno njegovom osavremenjavanju.

Naši oblici e-učenja obuhvataju različite aspekte korištenja informacione i komunikacione tehnologije u obrazovanju, te se zavisno od intenziteta i načina korištenja razlikuje nekoliko oblika e-učenja:

  • klasična nastava– nastava u učionici (f2f ili face-to-face);
  • nastava uz pomoć informacione i komunikacione tehnologije– tehnologija u službi poboljšanja klasične nastave (ICT supported teaching and learning);
  • hibridna ili mešovita nastava– kombinacija nastave u učionici i nastave uz pomoć tehnologija (hybrid, mixed mode ili blended learning);
  • onlajn nastava– nastava je uz pomoć informacione i komunikacione tehnologije u potpunosti organizovana na daljinu (fully online).