Sekretarijat

Telefon: +38 162 962 58 69

E-mail:
office@selecta-european-institute-of-education.com
dual-education@selecta-beratung.com

Za pitanja u vezi sa dualnim obrazovanjem obratite se direktno našem centru za stručnu obuku ili lokalnoj školi.