Što znači profesionalno priznanje – Nostrifikacija?
Strana stručna kvalifikacija priznaje se u Nemačkoj ako je ekvivalentna nemačkoj kvalifikaciji. To će se proveriti prilikom prijave u postupku priznavanja diplome.
Za priznavanje se mogu prijaviti svi koji su državno priznatu stručnu kvalifikaciju stekli u inostranstvu. Priznavanjem kvalifikacije strani radnici dobijaju ista profesionalna prava kao i osobe s nemačkom stručnom spremom.

Kada je potrebno priznavanje diplome?
Priznavanje je neophodno za strane kvalifikovane radnike ako žele raditi u Nemačkoj u reguliranoj profesiji. Za neregulirane profesije priznavanje obavljanja profesije nije obvezno, ali je korisno.

Kako se stiče profesionalno priznanje?
U postupku priznavanja nadležno telo proverava istovetnost inostrane stručne kvalifikacije. Ono upoređuje obuku s onom nemačkog referentnog zanimanja. Stručna kvalifikacija priznaje se kao istovetna ukoliko nema značajnih razlika na temelju važećih propisa o skolovanju ili prekvalifikaciji. Takođe se uzima u obzir radno iskustvo i druga znanja i veštine. Tu spadaju npr. lične sposobnosti i afiniteti kao i poznavanje nemačkog jezika.

Podnošenje zahteva za priznavanje diplome
KV radnici koji žele priznati inostrane stručne kvalifikacije moraju podneti zahtev nadležnoj službi.To se može učiniti i iz inostranstva, preko predstavništava naše SELECTA kompanije. Proces priznavanja obično traje 3 do 4 meseca. Poslodavci mogu koristiti ubrzani postupak za kvalifikovane radnike iz trećih zemalja kako bi skratili postupak i istovremeno razjasnili imigraciona pitanja s nadležnom službom za strance.

Kakve rezultate može imati postupak priznavanja?
Nadležna služba obaveštava o rezultatu postupka priznavanja,  Odluka može glasiti kako sledi: Inostrana stručna kvalifikacija priznaje se ako nadležno telo ne nađe značajne razlike u uporedbi sa nemačkim referentnim zanimanjem i na taj način utvrdi istovetnost. Ako se tokom procesa utvrde značajne razlike, tada se stručna kvalifikacija samo delimično priznaje. U svakom slučaju proces  nostrifikacije se može nastaviti, sve do potpunog priznanja inostranih kvalifikacija.

U tom slučaju, nadležno telo određuje fond časova teorijske i praktične nastave  kao kompenzacionu meru, kojom se mogu nadoknaditi bitne razlike. Nakon uspešnog završetka, sledi potpuno priznanje kvalifikacija. Strana stručna kvalifikacija neće biti priznata ako se bitne razlike u odnosu na nemačko referentno zanimanje ne mogu nadoknaditi.

Propisi u EU
Pojednostavljeni propisi o priznavanju vrede za određene stručne kvalifikacije iz EU/EEA/Švajcarske. Za sledeća zanimanja postoji automatsko priznavanje u skladu s EU direktivom o profesionalnom priznavanju: lekar,  lekar specijalista, stomatolog, stomatolog specijalista, veterinar, farmaceut, medicinska sestra, babica, arhitekt.

Zahtev za europsku profesionalnu dozvolu moguće je podneti za sljedeća zanimanja: farmaceut, turistički vodič, agent za nekretnine, medicinska sestra, fizioterapeut.

Savetovalište – troškovnik
Uz naknade za postupak priznavanja (od 600 eura do 1.000 eura, u pojedinačnim slučajevima i više) često postoje dodatni troškovi za prevode, overe kod notara, apostile, kao i svi drugi troškovi koji mogu proizaći iz procesa nostrifikacije. . Podnosiocima zahteva Savezna agencija za zapošljavanje nudi saveznu stipendiju iz programa finansiranja. Ako želite podneti zahtjev za priznavanje, obratite nam se. Projekt SELECTA 3 E nudi vam dodatne informacije i savete.